Тар-Амандил

Внук на Елрос Тар-Минятур. Когато дошло времето баща му Вардамир да вземе скиптъра, той отказал и предал титлата пряко на Тар-Амандил. Той бил наследен от сина си Тар-Елендил.