Тар-Елендил

Син на Тар-Амандил и четвърти крал на Нуменор, известен като мъдрец и учен. Първото му дете било момиче — Силмариен, затова той бил наследен от третото си дете и единствен син — Тар-Менелдур.