Тар-Телемайте

Петнадесети крал на Нуменор и син на Тар-Анкалимон. Той бил жаден за богатства (оттук и името му „Среброръкия”) и дълбаел за митрил за своята съкровищница.