Таур-ну-Фуин (Дортонион)

След Дагор Браголах Моргот разпръснал мрак, който започнал да изпълва северните гори на Дортонион, които по-късно били познати под името Таур-ну-Фуин — Гора под нощта. Понякога това име се използвало и за целия Дортонион след като Моргот го завладял.