Телумехтар Умбардакил

Крал на Гондор през второто хилядолетие на Третата епоха. Управлението му се запомнило с повторното завладяване на Умбар и окончателната победа над корсарите.