Трети воевода на пределите

Третият от тримата воеводи, които командвали войските на Рохан. Подобно на втория воевода, той също нямал точно определени задължения и служел в зависимост от нуждите на краля. По време на Войната за пръстена третият воевода бил не друг, а самият Еомер, син на Еомунд, който командвал от Алдбург в Диплище.