Трите рода на едаините

Родовете на Беор, Халет и Хадор — трите рода на хората, които останали верни на елдарите във Белериандските войни и били наградени с остров Нуменор.