Турамбар (крал на Гондор)

Наследникът на крал Ромендакил I, който наследил трона на Гондор след смъртта на баща си, попаднал в плен на източните племена. Турамбар търсел мъст за бащиното убийство и успял в търсенето си. Знае се, че той не само отмъстил за загубата на Ромендакил, но и дори нападнал земите на враговете му и присъединил огромна територия към кралството си.

Поради ранната смърт на баща си, Турамбар се възкачил рано на гондорския престол. Управлението му продължило повече от столетие и било по-дълго от това на който и да е гондорски монарх с изключение на предшественика му Менелдил.

Турамбар управлявал Гондор сто двадесет и шест години и бил наследен от сина си, който станал познат като Атанатар I.