Уинтърфилт

Десетият месец в календара на Графството, приблизително равен на съвременния октомври (между 22-и септември и 21-и октомври).