Укротителя на птици

С това подигравателно име Саруман нарича Радагаст. Името е близко по значение до истинското му име Айвендил.