Улварт

Измамният син на Улфанг, който следвал флага на Карантир, но се обърнал срещу синовете на Феанор в Нирнает Арноедиад и така допринесъл за гибелта им.