Улица Торбаланска

Улицата на хълма Хобитово досами Торбодън. Била унищожена по време на Войната за пръстена и заменена от нова, наречена простичко „Новата улица”.