Улфанг

Улфанг Черния бил човек от изтока, който следвал флага на Карантир в Нирнает Арноедиад, но осигурил победа на Моргот, предавайки синовете на Феанор.