Умбардакил

В ранните дни на управлението на крал Телумехтар в Гондор, неговите брегове били все още нападани от корсарите от Умбар под командването на наследниците на Кастамир. Телумехтар решил да спре тези набези и през III 1810 г. потеглил срещу тях. В последвалата победа, корсарите били прокудени от Умбар и Телумехтар се нарекъл Умбардакил. Името означава „победител на Умбар”. Умбар било владение на Гондор по време на управлението на Телумехтар, но скоро след смъртта му било изгубено.