Уртел

Един от хората на Барахир, който останал с него в Ладрос, когато Моргот превзел Дортонион. Той бил един от дванадесетимата оцелели спътници на Барахир, които загинали след като лагерът им при Тарн Аелуин бил предаден от Горлим Нещастни.