Устата на Саурон

Човек с голяма власт и могъщество в Мордор и пратеник на Саурон. Бил изпратен от господаря си да води преговорите с предводителите на запада пред Черната порта в Мордор точно преди последната битка от Войната за пръстена. Ако Саурон бе спечелил войната, Устата на Саурон щял да властва над победените западни земи от Исенгард на мястото на Саруман. Това обаче не станало и за неговата съдба след падането на Барад-дур не се знае нищо.