Уфо Многознай

Второто от четирите деца на Ото Многознай, който живял дълго преди Войната за пръстена. Уфо се оженил за Сапфира Мишеходова и двамата имали две деца: Груфо и Герда. Уфо бил чичо на Лобелия Влачи-Торбинс.