Фалатрими

Крайбрежният народ на Фалас, който признавал Кирдан Корабостроителя за свой владетел. По произход телери, тези елфи останали в Белерианд, когато техните родственици потеглили към Валинор, убедени от Осе.