Филиберт Болгер

Хобит от фамилията Болгер, който се оженил за Поппи Едробузова-Торбинс. За него не се знае много, но в „История на Средната земя” пише, че дой бил далечен братовчед на Шишко Болгер през няколко поколения от Адалгар Болгер.