Форвег

Човек от народа на Хадор, който напуснал бойното поле на Нирнает Арноедиад и избягал на юг, живеейки като разбойник. Той бил водачът на Гаурваит — разбойническата банда, към която се присъединил Турин след като напуснал Дориат. Скоро след това, Турин изместил Форвег и сам станал водач на бандата.