Фредегар Болгер

Приятел на Фродо Торбинс в Графството, който спомага за преместването му във Фуков край и се представя за него, докато Фродо пътува на изток, за да избегнат подозренията.