Хадходронд

Елфическото име на Хазад-дум, наричана още Джуджетвор. Частицата „хадход” е особена и вероятно уникална — опит на елфите да наподобят Хазад — джуджешкото название за собствения им род, в елфически звуци.