Халатар

Нуменорски владетел на областта Хиярасторни, който бил потомък на крал Вардамир Нолимон. Синът му Халакар се оженил за първата управляваща кралица на Нуменор, Тар-Анкалиме.