Халдан

Синът на Халдар — син на Халдад, и племенник на самата Халет. Той последвал леля си до Бретил, където тя настанила своите хора. Халет не оставила свой наследник и баща й Халдан — като внук на Халдад — поел властта над народа от Бретил.