Халдир (човек)

Владетел на халадините от Бретил; той отгледал племенниците си Хурин и Хуор през детските им години; бил убит в Нирнает Арноедиад.