Халет (дъщеря на Халдад)

Дъщерята на Халдад от халадините. След загубата на баща си и своя брат близнак Халдар, тя станала предводител на народа на халадините и повела много от тях към Бретилския лес, където живеели дълги години след това.