Халет (син на Шлем Тежкоръки)

Един от двамата сина на Шлем Тежкоръки от Рохан. Когато земите му били нападнати от изток и от запад, кралят повел рохиримите в скривалището в Рогоскал (по-късно наречено Шлемово усое). Хама, братът на Халет, пътувал на запад с баща им, но самият Халет останал да защитава Едорас срещу нашествениците. Той бил посечен на самите порти на Медуселд, сражавайки се срещу войските на Вулф.

Името на Халет вероятно произлиза от староанглийското „hæleð”, което означава „воин” или „герой”. Той обаче не бива да се бърка в Халет — дъщерята на Халдад, която била начело на народа на Халет през Първата епоха.