Халмир

Владетел на народа на Халет по време на Дагор Браголах. След битката и падането на Минас Тирит, орките започнали да бродят необезпокоявани в Белерианд. Халмир повикал на помощ Тингол, който изпратил много сиви елфи под командването на Белег. Халмир и Белег успели да разгромят един легион орки, като по този начин дали на хората от южните земи време да си отдъхнат. Халмир бил наследен като владетел на халадините от сина си Халдир.