Халфред Зеленоръки

Син на Холман Зеленоръкия от Хобитово, Халфред бил първият хобит със фамилия Зеленоръки. Той бил сред първите хобити в рода на Самознай Майтапер. Въпреки че Сам не бил пряк негов наследник, той продължил градинарската професия на предшествениците си Холман и Бързохам.