Халфред Майтапер

По-голям брат на Самознай Майтапер, който се преместил да живее в северната околия на Графството.