Халфред от Задхълмово

Най-малкото от четирите деца на Въжаря Майтапер. Неговото семейство произхождало от Теснопол, където останал да живее и по-големият му брат Андуайз. Халфред обаче се преместил в Задхълмово, северно от хълма на Хобитово. Неговият брат също напуснал Теснопол и се преместил в Хобитово. Това бил Бързохам, баща на Самознай Майтапер, и така Халфред бил един от чичовците на Сам. Самият той също имал син — братовчедът на Сам, Бързохал.