Хамул

Наричан Сянката на изтока, Хамул е вторият от деветте духа на пръстена след повелителя на назгулите.