Ханна Златоценна

Ханна Златоценна се омъжила Мадок Брендифук, който бил син на Гормадок „Дълбокоров” и впоследствие станал господар на Фуков край. Ханна и Мадок имали син, Мармадок, който наследил званието на баща си и станал известен сред хобитите във Фуков край като Гормадок Властни.