Харадваит

Земи, намиращи се южно от Гондор и Мордор. Името е взето от хората, живеещи там и буквалното му значение е „южен народ”. Нямаме много сведения за Харадваит и затова границите на тази земя са неизвестни. Названието може и да е общ термин, подобен на по-разпространеното Харад. Според данните, с които разполагаме, това име се използвало за крайбрежието на Умбар.