Харет

Дъщерята на Халмир от халадините; тя се омъжила за Галдор от рода на Хадор и била майката на Хурин и Хуор.