Харлонд (в Линдон)

Елфическо пристанище на южните брегове на залива Лун. Самото име означава „южен пристан”. Точното му разположение е спорно — в приложение А към „Властелинът на пръстените” Толкин пише за него като южната част от Сивите заливи, но картата, която придружава книгата, го показва като тесен проток на 150 мили западно от Митлонд.