Хаталдир

Един от тринадесетимата мъже, станали разбойници след разрухата на Дортонион в Дагор Браголах. Водени от Барахир и сина му Берен, малката група разбойници се оттеглила в планинските райони над дома си, откъдето за известно време се сражавали срещу войските на Моргот. Накрая те били предадени от Горлим Нещастни, а Хаталдир бил посечен с останалите (с изключение на Берен).

Не знаем почти нищо за живота на Хаталдир, но от прозвището му „Хаталдир Млади” можем да съдим, че е бил сред най-младите в четата на Барахир.