Хауд-ен-Арвен

Халет била дъщеря на Халдад от рода на халадините, която повела народа си на запад през земите на Белерианд и основала селището на хората от Бретилския лес. След смъртта й, народът на Халет (както по-късно били наричани) издигнали могила в гората, която станала известна с името Тур Харета или Хауд-ен-Арвен.

Хауд-ен-Арвен няма връзка с Арвен Вечерницата, която живеела хилядолетия след времето на Халет, но хвърля някаква светлина върху произхода на името й. На синдарин „арвен” означава „девойка, девица”.