Хауд-ен-Нденгин

Голяма зелена могила, която единствена се издигала в овъглената и прашна земя Анфауглит. Тя била издигната от орките на Моргот след неговата победа във великата и ужасяваща битка Нирнает Арноедиад. Под нея лежали телата на елфи и едаини, посечени в тази битка, както и техните оръжия и доспехи. На елфически език тя станала известна като Хауд-ен-Нденгин („Хълмът на погубените”) или Хауд-ен-Нирнает („Хълмът на сълзите”).

Сред много посечени герои под могилата бил и Хуор, брат на Хурин и прадядо на Елронд. Туор, синът на Хуор, бил роден след като баща му бил заминал на война, но скоро след раждането си майка му Риан го оставила да бъде отгледан от сивите елфи. Риан последвала съпруга си в пустите земи на Анфауглит и когато се озовала при хълма на погубените, тя се отказала от своя собствен живот.