Хелед-зарам

Здрачното езеро, което лежало в източните долини на Мъгливите планини. Виждайки езерото и звездите, които винаги се отразявали в повърхността му, Дурин Безсмъртни избрал това място за изкопаването на Хазад-дум.