Хенсдей

Така хобитите в Графството наричали петия ден от седмицата, който отговарял на съвременната сряда. Хенсдей в опростена форма на хевенсдей, тоест „ден на небесата”, което пък било превод на елфическото название на деня менеля.