Херибалд Болгер

Едно от трите деца на Уилибалд Болгер и Приска Торбинс. Роден през III 2951 г. той бил на 50-годишна възраст по време на Празненството на Билбо. Негов брат бил Уилимар, а сестра му била Нора.