Хилда Вържиколан

Член на фамилията Вържиколан, която се омъжила за Середик Брендифук. Двамата имали три деца, Додерик, Илберик и Селандин, и присъствали на Празненството на Билбо през III 3001 г. Според том 12 на „История на Средната земя” тя е племенница на Лобелия Влачи-Торбинс.