Хилдесон

Прозвището на Фреалаф, десети крал на Рохан. Деветият крал — Шлем Тежкоръки, загинал с двамата си синове по време на Дългата зима и Първата линия на владетелите на Пределите била прекъсната. Като племенник на Шлем, Фреалаф станал първият крал от Втората линия. Прякорът му показва, че носи кралска кръв по линия на сестрата на Хелм — Хилд.