Хилдифонс Тук

Едно от многото деца на Геронтиус Тук. За него се казва, че потеглил на пътешествие и никога не се завърнал.