Хилядоград

„Голям град” — превод на названието Белегост, който бил един от двата големи града на джуджетата от Сините планини.