Химлад

Студената, неприветлива земя, лежаща между реките Арос и Келон в северозападен Белерианд. До Дагор Браголах нейни владетели били Келегорм и Куруфин.