Хиргон

Пратеник от Гондор, който донесъл Червената стрела на Теоден при Черноден в знак на отчаяната нужда за помощ на Гондор от старите си съюзници. Яздейки на изток към господаря си Денетор, Хиргон и дружината му преброили войските на Саурон при Рамас Ехор и били обградени, когато се опитали да избягат.