Хиярнустар

Югозападният пети регион на Нуменор, известен със своите лозя и плодородни земи.