Холдвине

Името на Мериадок Брендифук сред рохиримите, което е използвано и за записване на делата му в техните анали. Самото значение не е изрично упоменато и затова съществуват няколко възможни обяснение, най-правдоподобното от които означава „верен приятел” (староангл. hold „верен” и wine „приятел”).